dr n. med.

Artur Wituła

specjalista chirurgii
szczękowo-twarzowej

kliknij i zobacz zabiegi

  O mnie

Specjalizuję się w implantologii stomatologicznej oraz trudnych przypadkach z zakresu chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.

Ukończyłem Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskując tytuł lekarza stomatologa.

Staż podyplomowy odbywałem w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach.


W latach 2000 - 2008 pracowałem w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie w roku 2007 po złożeniu egzaminu państwowego uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej.

W roku 2008 obroniłem pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Jestem autorem i współautorem ponad 20 publikacji i doniesień zjazdowych.

Od początku swojej pracy zawodowej regularnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach zagranicznych i krajowych. Jednocześnie prowadzę wykłady i szkolenia z zakresu implantologii i technik odtwórczych kości.

Równocześnie od 2001 prowadzę wraz z lek.stom. Marcinem Graselą prywatną praktykę Implantologiczno-stomatologiczną Novodent

Od 2010 współpracuję ze Szpitalem Wielospecjalistycznym Centrum Medycznego Mavit gdzie wykonuję zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i ortognatycznej.

Współpracuję także z wieloma gabinetami stomatologicznymi oferując i wykonując osobiście zabiegi implantologiczne oraz z zakresu chirurgii jamy ustnej.

  Certyfikaty

2017

Managing aesthetic challenges in implant treatment strategy – Madryt

2013

TMG Principles course – Bonn Germany

2013

Specjalistyczny kurs z zakresu inżynierii materiałowej i materiałów stomatologicznych – Gliwice

2013

Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne R.P McLaughlin, G.W. Arnett – Warszawa

2011

II Jornades Catalanes d’Actualitzacio en Implantologia – Barcelona

2010

Implantology and oral surgery: Sinus Lift Advanced Techinques Course – Barcelona

2010

I Jornades Catalanes d’Actualitzacio en Implantologia _ Barcelona

2010

Dni implantologii – 25 lat doświadczeń Astra Tech Dental – Warszawa

2009

Zawodowe i biznesowe wyzwania stomatologii współczesnej. Praktyczne rozwiązania dla codziennej praktyki lekarza dentysty – Forum Dentysty-Praktyka – Katowice

2007

Złamania oczodołu- rozpoznanie, różnicowanie, leczenie – Katowice

2007

Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy – Warszawa

2007

Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi – Kraków

2007

Choroby ślinianek. Rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie – Wrocław

2006

Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego – ich rozpoznawanie, kwalifikacja i leczenie – Katowice

2006

Złamania oczodołu. Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie – Kraków

2006

Zasady krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla lekarzy – Katowice

2006

Urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa i rdzenia kręgowego (neurotraumatologia) – Poznań

2006

Torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi. Etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie – Katowice

2006

Rozpoznawanie , różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki – Katowice

2006

Ratownictwo medyczne w nagłych stanach i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska – Zabrze

2006

Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” – Nałęczów

2005

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a Zdrowie „Odwieczny problem – nowe wyzwania” – Poznań

2005

Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie – Katowice

2005

Rozwój chirurgii szczękowej i szczękowo-twarzowej w Polsce. Perspektywy nowych możliwości – Warszawa

2005

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Polski Południowej” – Aspekty estetyczne i czynnościowe w chirurgii ortognatycznej. Przygotowanie pacjentów do zabiegów ortognatycznych, postępowanie pozabiegowe i leczenie retencyjne – Katowice

2005

Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych – Wrocław

2005

Choroby zatok – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie – Katowice

2004

X Kongres Stomatologów Polskich „Stomatologia Polska u progu wejścia do Unii Europejskiej” – Wrocław

2004

VI Konferencja „Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzoczaszki – ich rozpoznawanie i leczenie – Szczecin

2004

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a Zdrowie „Aktywne i bierne palenie” – Poznań

2004

Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie nieswoistych oraz swoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki i szyi – Białystok

2004

Promocja zdrowia – Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

2004

Międzynarodowa Konferencja z okazji 300-lecia współpracy między Akademią Medyczną w Warszawie a Uniwersytetami w Lund i Malmo „Developments in the diagnosis, prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex” – Warszawa

2003

Podstawy chirurgii szczękowo-twarzowej Kraków

2003

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytoń a Zdrowie „Choroby odtytoniowe” – Poznań

2003

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – Białystok

2003

II Gdańskie Forum Stomatologiczne – Vi Konferencja Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS – Gdańsk

2002

Zastosowanie wszczepów stomatologicznych Osteoplant – Poznań

2002

Międzynarodowe sympozjum naukowo-szkoleniowe w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej – Warszawa

2002

I Kongres Onkologii Polskiej „Reconstructive surgery and/or radiotherapy for locally advanced head and neck tumours” – Gliwice

2002

Cykl 7 szkoleń dotyczących urazów oraz nowotworów części twarzowej czaszki – Warszawa

  Technologie

Konsultacja
wstępna

Do pacjenta w każdym przypadku podchodzę indywidualnie. Podczas pierwszej wizyty staram się poznać oczekiwania i wymagania stawiane przez pacjenta.

Badania
obrazowe

Wykonuję niezbędną diagnostykę obrazową – ortopantomogram lub tomografię komuterową.

Analiza potrzeb leczniczych

Po analizie zdjęć określam potrzeby lecznicze.

Przygotowanie planu leczenia

Kolejny etap to przygotowanie planu leczenia – pacjenci cenią sobie czas i wolą z góry wiedzieć ile muszą go przeznaczyć na proces leczenia.

Ustalenie harmonogramu wizyt

Zawsze zaczynam leczenie od najpilniejszych zabiegów, chociaż ta strategia zmienia się czasem na prośbę pacjenta.

Proces
leczenia

Rozpoczynając leczenie ustalam harmonogram wizyt. Pacjent na bieżąco jest informowany o postępach procesu leczenia.

W swojej pracy kieruję się zasadą: "Leczyć tak jak sam chciałbym być leczony."

Stosuję najnowsze techniki i osiągnięcia dostępnie w światowej medycynie i stomatologii. Zachęcam pacjentów do regularnych wizyt kontrolnych przynajmniej co 6 miesięcy.

W przypadku leczenia zmian patologicznych zawsze wykonuję badanie histopatologiczne. Specjalizuję się w implantologii, często trafiają do mnie pacjenci, którzy niejednokrotnie usłyszeli wcześniej, że leczenie implantologiczne jest u nich niemożliwe ze względu na niedobór kości.

Zajmuję się odbudową podłoża kostnego, wykorzystując przede wszystkim kość własną pacjenta. W odbudowie kości stosuję wszystkie dostępne techniki augmentacyjne : rozszczepienie wyrostka zębodołowego, podniesienie dna zatoki (sinus lift), materiały kościozastępcze, przeszczepy kości własnej.

Jako jeden z pierwszych w Polsce stosuję zakotwienia jarzmowe we wspomaganiu leczenia zgryzu otwartego w ortodoncji. Zajmuję się także leczeniem operacyjnym wad morfologicznych twarzy i zgryzu. Współpracuję z najlepszymi ortodontami w Polsce.

  Zabiegi

Implantologia

zobacz szczegóły

Chirurgia jamy ustnej

zobacz szczegóły

Periodontologia

zobacz szczegóły

Chirurgia ortognatyczna

zobacz szczegóły

Mikrochirurgia endodontyczna

zobacz szczegóły

Protetyka

zobacz szczegóły

Stomatologia estetyczna i endodoncja

zobacz szczegóły

Sterowana regeneracja tkanek

zobacz szczegóły

  Metamorfozy

Przed

Po

Implant pojedynczy

W przypadku utraty pojedynczego zęba najlepszym sposobem jego braku jest zastosowanie implantu i korony pełnoceramicznej. W ten sposób unikam konieczności szlifowania zębów sąsiednich aby wykonać most. Korona na implancie jest również najlepszym sposobem na uzupełnienie zębów w przypadku ich wrodzonego braku – specjalista ortodonta odtwarza łuk zębowy i miejsce dla brakującego zęba.

Zmiana skórna

Często zdarza się, że pacjenci posiadają na skórze twarzy szpecące ich zmiany w postaci guzów, brodawek, przebarwień i innych defektów kosmetycznych. Rozwiązaniem tych problemów jest wycięcie zmian w granicach zdrowej tkanki z plastyką miejscową. Po takich zabiegach z reguły nie pozostają ślady po interwencji chirurgicznej.

Przed

Po

Przed

Po

Kompleksowe leczenie implanto-protetyczne

Często zgłaszają się również pacjenci, którzy wymagają leczenia kompleksowego – chcą radykalnych zmian w wyglądzie ich uśmiechu. Dostosowuję się do ich potrzeb i wymagań wykonując przebudowę zgryzu z równoczesną zmianą kształtu i koloru zębów naturalnych oraz z uzupełnieniem brakujących zębów. Pacjent zyskuje nowy uśmiech i odmłodzoną twarz.

Uzupełnianie rozległych ubytków zębowych

Zdarza się również, że pacjenci trafiają do mnie po różnych wcześniejszych interwencjach stomatologicznych; często użytkują wcześniej standardowe protezy osiadające co mocno ogranicza ich komfort mowy i spożywania pokarmów. Jestem w stanie sprostać najbardziej wymagającym pacjentom z naprawdę trudnym stanem jamy ustnej na początku leczenia.

Przed

Po

Przed

Po

Odbudowa całości uzębienia – uniknięcie noszenia protezy klasycznej

W przypadku gdy pacjent posiada bezzębie całkowite lub uzębienie resztkowe jestem w stanie przywrócić mu komfort posiadania zębów do złudzenia przypominających własne uzębienie zarówno w wyglądzie jak i w użytkowaniu. Wykonuję mosty protetyczne osadzone na implantach w technologii klasycznej- cementowanej jak również prace przykręcane. Prace przykręcane cechują się tą zaletą, iż prawie zawsze można je odkręcić i zweryfikować pod nimi stan dziąseł i implantów, jak również można naprawić w razie konieczności sam most.

Obdudowa estetyczna w odcinku przednim

Czasem pacjenci wymagają podejścia gdzie strona estetyczna przeważa nawet nad stroną funkcjonalną. Każda praca wykonywana z ceramiki na metalu charakteryzuje się wspaniałymi walorami estetycznymi. Natomiast mosty pełnoceramiczne oparte na implantach z filarami pełnoceramicznymi to rozwiązania dla szczególnie wymagających. Z tych dobrodziejstw nowoczesnej protetyki korzystają gwiazdy show-biznesu, aktorzy, prezenterzy i celebryci.

Przed

Po

Przed

Po

Usunięcie zmiany na dolnej powiece

Wykonuję również zabiegi usuwania zmian z miejsc, które wymagają szczególnego podejścia. Powieki - górną i dolną cechuje skóra o znacznie cieńszej budowie. Dodatkowo powieki pełnią funkcję aparatu ochronnego oka – zapobiegają jego wysychaniu i ochraniają go przed czynnikami mechanicznymi świata zewnętrznego. Każda interwencja w obrębie powiek wymaga szczególnej staranności aby nie doprowadzić do powikłania w postaci niedomykania szpary powiekowej.

Odbudowa całości uzębienia

Odbudowa całości uzębienia z zastosowaniem mostu porcelanowego opartego na implantach. Pacjentka użytkująca kilkanaście lat protezę w końcu może się cieszyć prawdziwie naturalnym uśmiechem bez obawy przed krępującym wypadnięciem protezy. Komfort spożywania pokarmów przez samą pacjentkę oceniany jest jako: Niebo a Ziemia.

Przed

Po

Przed

Po

Odbudowa całego uzębienia szczęki mostem na 8 implantach

Pacjent-zgłosił się do mnie ponieważ nie najlepiej radził sobie z użytkowaniem protezy całkowitej. Zapragnął zmiany na uzupełnienie stałe tak, aby nie krępowało ono jego czynnego zawodowo życia i częstych spotkań biznesowych. Wykonany został most przykręcany z odbudową części dziąsła, utraconego w procesie zaniku podczas wcześniejszego użytkowania protezy akrylowej. Uzyskany efekt w pełni zadowolił jego oczekiwania.

Odbudowa braku skrzydłowego

Bywa również tak, że pacjent w wyniku niesprzyjających okoliczności straci zęby w jednej z czterech ćwiartek i pomimo nienagannego stanu pozostałej części uzębienia ma problemy ze spożywaniem i przeżuwaniem pokarmów. Uzupełnienie braku/ów skrzydłowych to jeden z częstszych przykładów zastosowania implantów w stomatologii.

Przed

Po

Przed

Po

Zmiana kształtu, koloru i wyglądu zębów naturalnych.

Zgłaszają się również do mnie pacjenci –częściej pacjentki niezadowolone z wyglądu ich naturalnych zębów. Oprócz metod zachowawczych jestem w stanie całkowicie zmienić wygląd zębów stosując korony pełnoceramiczne lub licówki pełnoceramiczne. Takie rozwiązanie jest praktycznie w pełni odporne na przebarwienia i czynniki zewnętrzne powodujące zmiany koloru naturalnych zębów. Pacjent otrzymuje uzębienie o jakim marzył, w kolorze i kształcie dobranym do wymagań pacjenta.

Zastosowanie bogatopłytkowej fibryny

W swojej praktyce stosuję PRF –bogatopłytkową fibrynę, redukując czas gojenia i zastosowanie materiałów z poza ustroju pacjenta. Fibrynę uzyskuję odwirowując krew własną pacjenta w specjalnych jałowych probówkach. Taki preparat wspomaga i przyśpiesza gojenie kości oraz skraca okres rekonwalescencji pozabiegowej. Bogatopłytkowa fibryna stanowi obecnie najbardziej naturalny i najbardziej polecany preparat do zabiegów regeneracyjnych w chirurgii wyrostka zębodołowego.

Przed

Po

Przed

Po

Zabieg korekty wady morfologicznej twarzy

Kwalifikuję pacjentów i wykonuję zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej. Współpracuję ze specjalistami z zakresu ortodoncji na terenie całego województwa śląskiego. Po ortodontycznym przygotowaniu wykonuję zabieg korekcyjny w zakresie zarówno szczęki jak i żuchwy – w zależności od wskazań i rodzaju wady gnatycznej.

Odbudowa kości wyrostka zębodołowego przeszczepem autogennym.

W ekstremalnie dużych ubytkach o ich wielościennym charakterze wykonuję zabiegi przeszczepów kości własnej – autogennej. Najczęściej miejscem pobrania kości jest sama jama ustna: okolica kąta żuchwy lub bródki. Kość własna pacjenta ma najlepsze właściwości biologiczne i mechaniczne. Pozbawiona jest także wad materiałów kościozastępczych. Gojenie przebiega w sposób przewidywalny, pewny a częstokroć można równocześnie założyć implant tytanowy, znacząco skracając czas leczenia pacjenta. Kość własna pacjent oprócz substratów dla tworzenia się nowej kośći posiada żywe komórki pacjenta znacząco ułatwiając proces regeneracji.

Przed

Po

  Kontakt

Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gabinet prywatny – Novodent S.C.
Prywatny Ośrodek Stomatologii

tel. +48 509 788 500
tel. kom +48 32 316 11 16
artur.witula@interia.eu

41-400 Mysłowice
ul. Wielka Skotnica 96

Konsultacje:

Wtorek, czwartek, piątek : 14.00 – 19.30

Copyright © 2018 by artulwitula.pl / All Right Reserved
Design & Code by Foxstudio